Ján Tarábek

Patrí k aktívnym členom Rotary klubu Nitra Harmony, je členom Rotary klubu od roku 2007. Pro- fesijne sa venuje fotografovaniu, je autorom množstva pohľadníc, kalendárov, knižných publikácií.

Je majiteľom vydavateľstva Fotar. V rámci klubu vedie fotodoku- mentačný archív. Je predsedom Komisie pre styk s verejnosťou, propagáciu klubu a prispieva do časopisu Rotary. Publikuje aj do časopisu Rotary Good News. Idey hnutia Rotary rozširuje aj prostredníctvom svojho vydava- teľstva. V roku 2009 získal v SR 2. miesto v ocenení Fotograf roka (nominácia ZSF). Je nositeľ od- znaku Paul Harris Fellow (2014) za dlhodobú a aktívnu podporu pri napĺňaní ušľachtilých ideálov Rotariánskeho hnutia, za posil- ňovanie vzťahov s verejnosťou, vytváranie a udržiavanie pozitív- neho obrazu a povedomia verej- nosti o rotariánskom hnutí.