Sídlo klubu:
Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra

Miesto stretnutí:
Red Oak Golf Club
Korytovská 362/3
951 41 Lužianky pri Nitre

Napíšte nám