Juniáles 2016

Členovia RC Harmony Nitra a ich priatelia sa v júni 2016 stretli po prvýkrát na spoločenskej akcii, ktorej hlavnou témou boli 30-te roky 20. storočia. O tri roky neskôr, v júni 2019, sa nitrianski rotariáni rozhodli akciu zopakovať.

Pripomeňme si atmosféru akcie, ktorá sa konala 11. júna 2016. Bol podvečer a do parku na Sihoti prichádzali dámy oblečené v štýle 30- tych rokov. Dominovali čelenky, šaty, blúzky, páperové boa či klobú- čiky. Sprevádzali ich páni s fúzikmi, trakmi, fajkami či cigarami. Pred Biskupským hostincom stáli historické vozidlá, ktoré dotvárali atmo- sféru, akú poznáme zo starých filmov. O dobovú náladu sa zaslúžilo aj hudobné zoskupenie Bratislava Hot Serenaders, ktorého zameraním je rekonštrukcia starej hudby a napodobenie dobového štýlu, ale aj retro dídžeji Gramophon Brothers. Nezabudnuteľnú atmosféru po- čas celého večera zachytával František Kolář historickým dreveným mechovým fotoaparátom.

Akciu organizoval klub nitrianskych rotariánov RC Harmony Nit- ra. Jej súčasťou bola charitatívna aukcia diel výtvarného umenia. Vý- ber zostavil rotarián Martin Šugár, súdny znalec pre umelecké diela a starožitnosti, ktorý pôsobí aj ako kurátor zbierky Ernesta Zmetáka v Galérii umenia v Nových Zámkoch. Do aukcie bolo zaradených de-

väť diel: dva akvarely od českého grafika Antonína Homolku z roku 1939 a dva pastely – jeden od Karola Polonyho z roku 1934 a druhý od Imra Weinera-Kráľa z polovice 50-tych rokov 20. storočia. Ohlas našli aj tri olejomaľby od súčasnej maliarky Jany Hýbalovej-Ovšáko- vej. Zo starších diel treba spomenúť ešte olejomaľbu z prelomu storo- čí od Ritty Boemmovej a v našom prostredí ojedinelý kus, olejomaľbu z ruky francúzskeho maliara Pierra Edouarda Fréra, datovanú rokom 1875. Vydražili sa štyri diela.

Výťažok z tejto akcie bol venovaný na projekty klubu RC Nitra Harmony.

„Pomáhať takouto akciou a zároveň ju aj organizovať je na jednej strane výzvou, na druhej obrovským stresom. Ale atmosféra, ktorú sme počas večera zažili, prekonala všetky naše očakávania. Myslím si, že všetci, čo sme sa tam zišli, sme sa naozaj cítili ako za starých dobrých čias,“ zhodnotila priebeh hlavná organizátorka, členka RC Harmony Nitra Alexandra Bernáthová.